logo

O firmie

Rewizor prowadzi działalność pod obecną nazwą od 2003 roku i świadczy usługi w zakresie kontroli ważności przejazdu osób, ochrony, oraz wykrywania wszelkich nieprawidłowości związanych z transportem.

Proponując współpracę dążymy do tego, aby możliwie dogłębnie zrozumieć potrzeby naszego klienta i realizować je według najwyższych standardów. Od początku istnienia oferujemy najwyższą jakość usług, o czym świadczy stale powiększające się grono naszych Klientów.

Oferta

1. Kontrole przewozów

Spełniamy oczekiwania przedsiębiorstw i samorządów w zakresie kontroli przewozów. Przez lata wypracowaliśmy własną, unikalną metodykę, perfekcyjnie realizowaną przez doświadczonych i nieustannie szkolonych kontrolerów.

Dbamy o detale, o mobilność i nieprzewidywalność. Zadbamy o Państwa przychody w sposób kulturalny, profesjonalny i skuteczny.

2. Ochrona mienia

W ramach prewencji i kompleksowej dbałości o przychody, bezpieczeństwo i majątek naszych klientów świadczymy usługi ochrony. Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w ochronie samochodowych kolejowych i morskich baz transportowych.

Praktyka zdobyta w branży pozwala nam realizować zlecenia najbardziej wymagających klientów.

3. Akcje antyfraudowe

Oferujemy także nietypowe usługi kontrolne. Realizujemy wszelkie trudne i delikatne działania mające na celu doprowadzenie do wykrycia nieprawidłowości, nadużyć oraz malwersacji.

Mamy liczne sukcesy, wysoką wykrywalność i dobre doświadczenia z akcji realizowanych we współpracy z Policją

Kontakt w sprawie oferty
Obejrzyj galerię z akcji przeciw złodziejom paliwaSTREFA PASAŻERA

Jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty..

Po wskazaniu poniżej Państwa miejscowości i przewoźnika, otrzymają Państwo listę niezbędnych informacji, w tym dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za obsługę wezwań do zapłaty i odwołań dla danego przewoźnika, numer rachunku bankowego do wpłaty należności, oraz stosowne przepisy.

Firma Rewizor działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jak i przepisów prawa lokalnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulacjami.

Regulaminowe opłaty i prowizje w komunikacji regionalnej

 1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 50 krotność najtańszego normalnego biletu u przewoźnika
 2. Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego: 40 krotność najtańszego biletu u przewoźnika
 3. Opłata dodatkowa za opóźnienie, zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu: 150 krotność najtańszego biletu u przewoźnika
 4. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wniesionej prawidłowo: 10% wartości opłaty dodatkowej
 5. Opłata za sporządzenie wezwania do zapłaty i jego wysłanie wynosi 50zł.
  Kwota ta obejmuje koszty sporządzenia wezwania przez adwokata i wysłania wezwania.
 6. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia

Proces reklamacyjny

Przed złożeniem ewentualnej reklamacji prosimy o sprawdzenie regulacji dla danego przewoźnika dostępnych w sekcji powyżej. Tamże znajdują się formularze specyficzne dla danego przewoźnika i miejscowości, oraz dokumenty określające wysokość opłat dodatkowych.

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Udokumentowanie przez podróżnego uprawnień do bezpłatnego, lub ulgowego przejazdu celem anulowania należności za przewóz i opłaty dodatkowej albo wezwania do zapłaty - musi być dokonane przed upływem 7 dni kalendarzowych od daty przewozu, zgodnie z art. 33a ust. 4 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 2. W pozostałych przypadkach termin na złożenie reklamacji upływa po 3 miesiącach od daty przewozu.
 3. Reklamacje obsługują biura regionalne Rewizor, zlokalizowane w Państwa regionie lub miejscowości. Biuro regionalne przyjmuje wizyty klientów w godzinach podanych obok danych kontaktowych, dostępnych po skorzystaniu z wyszukiwarki powyżej. Biuro regionalne również obsługuje korespondencję tradycyjną i elektroniczną.
 4. Jeżeli dla Państwa miejscowości nie funkcjonuje biuro regionalne, w wyszukiwarce powyżej będą figurowały dane siedziby firmy Rewizor. Skontaktować się z Centralą firmy Rewizor mogą Państwo telefonicznie, lub pisemnie - za pośrednictwem poczty, tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. Najdogodniejszym sposobem złożenia reklamacji jest skorzystanie z wzoru formularza reklamacyjnego.
 6. Rozpatrzoną reklamację otrzymają Państwo wybranym przez Państwa dla złożenia wniosku kanałem kontaktu - e-mailem lub pocztą.
 7. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia.
 8. Jeżeli w ramach reklamacji wnioskują Państwo o zwrot opłaty dodatkowej lub innych płatności, a wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, płatność zostanie dokonana przed upływem terminu 30 dni.
 9. O przebiegu procesu reklamacyjnego mogą się Państwo dowiedzieć pod numerem infolinii +48 531 921 777. Infolinia czynna jest w poniedziałki i piątki, w godzinach od 11.00 do 13.00
 10. Dla pasażerów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Centrala firmy Rewizor w Gdyni nie przyjmuje osobistych wizyt klientów!

Są one możliwe w biurach terenowych, w godzinach urzędowania, prosimy o skorzystanie z informacji o biurach regionalnych.

Numer infolinii

w sprawach związanych z reklamacjami

+48 531 921 777

*Opłata zgodnie z taryfą Państwa operatora - za połączenie z siecią Play

Infolinia jest czynna w poniedziałki i piątki w godzinach od 11.00 do 13.00.